Fremtidsrettet satsing

Gå utenom, sa Bøygen. Ja, jeg har latt meg lokke til å gå utenom opptråkkete stier!

Svært mange er skeptiske til at man utgir bok på eget forlag. Siste utvei, tenker de, og tror man er refusert av de store og såkalt seriøse forlagene. Stein Tyrdal og jeg valgte å utgi bok på eget forlag fordi vi trodde på det ved gjorde. Hvorfor i all verden skulle andre skumme fløten av det arbeidet vi hadde nedlagt?


Transient

Boken "Fettet sitter mellom ørene" kom ut på Humorologisk forlag i 2006. To opplag ble solgt i løpet av kort tid. Tilbakemeldingene fra ulike fagmiljøer var gode, og vi fikk en meget god anmeldelse i Tidsskrift for den norske legeforening. Økonomisk sitter vi igjen med en god del mer enn om vi hadde valgt å la et velrennomert forlag sette sitt navn på produktet. Siden har vi utgitt tre andre bøker på eget forlag. Regnskapet går i pluss til tross for at det er svært vanskelig å få innpass i norske bokhandler.

Det er de store forlagene som eier nesten alle bokhandlene her i Norge. De er selvfølgelig mest interessert i å selge sine egne bøker. Derfor er det kun noen få bøker som markedsføres hardt.  Det er de samme bøkene som ligger lett synlig i butikkene, og som vi forbrukere blir eksponert for. Bokhandlene er også redd for å risikere penger på bøker de kan brenne inne med. Det forklarer hvorfor det er så vanskelig å finne smale bøker i butikkene. Vil man ha tak i en bok fra et lite forlag må den bestilles.

Hele den norske forlagsbransjen sitter nå og venter på et eventuelt momsfritak før de vil utgi bøkene sine elektronisk. Tekniske løsninger er heller ikke på plass ennå. Men signalene fra finansminister Sigmund Johnsen er relativt tydelige: Det er lite trolig at elektroniske utgivelser slipper moms.

Vi har valgt å gå utenom en gang til. Istedet for å sitte på gjerdet og vente på hva de store forlagene har tenkt å gjøre, har vi valgt å gjøre tre av våre bøker tilgjengelig i verdens største elektroniske bladkiosk Zinio. Det betyr at du nå kan laste ned og lese bøkene på pc, mac eller iPad. Boken "Geriljabroderier" er omarbeidet og tilrettelagt for lesebrett, og kommer nå i en norsk utgave under navnet "Frekke broderier" og i en ren engelskspråklig utgave kalt "Dirty Embroideries, Naughty Cross Stitch".

Den norske utgaven Frekke broderier  finner du her >>

Den engelskspråklige utgaven Dirty Embroideries, Naughty Cross Stitch finner du her >>

Fettet sitter mellom ørene publiseres 8. november 2010.

Jeg har i løpet av kort tid fått tilgang til et enormt marked uten å måtte bli innkjøpt i utlandet. Håndarbeidsinteresserte i Storbritannia og USA kan laste ned boken for noen få pund eller dollar.  Kostnadene mine er minimale. Alle trykke- og portoutgifter er eliminert.  Etter hvert som stadig flere norske bladtitler legges ut vil nettstedet bli like kjent som Amazone.com også her i landet. Jeg er overbevist om at dette er et fremtidsrettet valg.